Rouw cirkels/Mourning circles

Bij het afscheid van een dierbare kan voorafgaand aan de ceremonie het volgende worden besproken:

 • Een cirkel waarin de ceremonie plaats vindt
 • Een cirkel rondom de kist of urne van de overledenen
 • Bloemen rondom het opgebaarde lichaam
 • Een rouwstuk
 • Een cirkel voor herdenkingsmomenten
 • Versieringen van het graf op een door u bepaalde datum
 • Dit alles geldt ook voor uw afscheid van dieren en plaatsen

At a mourning ceremony we can make some arrangements

 • A circle in which the ceremony takes place
 • A circle around or in the coffin of the deceased
 • Flowers around the body
 • A circle for memorial
 • Flowers on a grave at a certain date
 • All above is also available for mourning ceremonies for animals and environments

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Testimonial