Geschiedenis/History

(For the English version scroll down) LINK!!!

Toen ik jaren geleden aan een evenement deelnam waar een grote chaos plaats vond, wist ik even niet hoe ik me daar staande kon houden. Ik begon in te voelen wat ik nodig had: ‘dicht bij mezelf blijven’. Ik begon ook in te voelen wat de mensen rondom mij nodig hadden: ‘vrede!’ Toen dacht ik: ‘ik maak morgen een cirkel van bloemen en bladeren, vers geplukt uit mijn tuin en ook op weg naar die locatie.‘

De volgende dag ging ik aan de slag en het werkte, er kwam rust in mezelf en in de ruimte rondom mij. Mijn eerste Happy Circle was een feit. Later was ik op een tweedaags evenement en al de eerste dag voelde ik een grote onrust en ik overwoog om de volgende dag weg te blijven. De volgende morgen besloot ik hetzelfde toe te passen en wederom met hetzelfde resultaat!

Vanaf dan werden het er meer en ik kreeg ook volop inspiratie voor andere toepassingen op eender welke locatie. Iemand vertelde me dat ik een workshop Despacho moest volgen, maar dit sprak me op dat moment niet echt aan. Ondertussen, al vele cirkels verder ben ik toch eens gaan kijken wat zo’n Despacho inhield. Een oud Inca ritueel…. Nu voelde ik wél wat resoneren diep in mij. En er was nog iets…. Ondertussen is er een ‘eigen’ intuïtieve invulling ontstaan, ik voel dat dit helemaal ook is, het heeft effect. Dus in plaats van terug te grijpen naar oude ceremonies die perfect waren voor toen, ga ik verder op eigen wijze.

~~~~~~

Years ago, I was participating in an event and I felt a big chaos. I did not know how to deal with it. I felt inside that I had to stay in deep connection with my inner self. I also felt that the people around me needed Peace. I decided to create a big circle of flowers and leaves which I collected in my garden and on my way to that location.

The next day my first created Happy Circle was a fact. The influence on my environment and myself was huge. Within a year I did this again at a 2-day event with the same effect.

Since that moment in time I decided to create many Happy Circles for any occasion and someone told me to participate in a workshop about creating Despacho’s. At that moment, it did not feel right, but since I searched for the meaning of Despacho’s I resonated with it. It is a old Inca ritual…. I felt it is the same, but in my own way. Instead of learning an old tradition, which is perfect in that setting, I create my own ceremonial circle everywhere I am and for any occasion.